Legislativa - Bezpeci24.eu

Legislativa

Oznámení o zpracování (změně zpracování) osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb.

Dne 25. května 2018 vstoupila v účinnost nová právní úprava oblasti ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení).

Jednou z řady významných změn, které tato nová úprava přináší, je zrušení oznamovací povinnosti, která byla do tohoto data správcům osobních údajů uložena ustanovením § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Dotazy ke kamerám a kamerovým systémům

Dotazy k provozu kamerového systému

Stanovisko ÚOOÚ k problematice kamerových systémů v bytových domech

Vyjádření a stanovisko ÚOOÚ ke kamerovým systémům ve školách